ดูเอกสาร PDF	กลอน:กาพย์ยานี 11 ลูกา 2:1-3:6 - ม่วง เมืองวัง
กลอน:กาพย์ยานี 11 ลูกา 2:1-3:6 กล่าวถึงเรื่องพระกำเนิดของพระเยซู
#3288 () - ห้องสมุดเพลงนมัสการ
ดูเอกสาร PDF	กลอน:สร้างสาวก - วิทูร เวทิน
กลอน สร้างสาวก เป็นบทกลอนสรรเสริญพระเจ้าในการสร้างสาวกของพระองค์เพื่องานประกาศพระราชกิจของพระองค์
#3503 () - ห้องสมุดเพลงนมัสการ
ดูเอกสาร PDF	กลอน:โคลงสี่สุภาพ มัทธิว 1:18-2:23 - เสรีชน เรืองแก้ว
กลอน:โคลงสี่สุภาพ มัทธิว 1:18-2:23 กล่าวถึงเรื่องพระกำเนิดของพระเยซูคริสต์
#3286 () - ห้องสมุดเพลงนมัสการ
ดูเอกสาร PDF	ข้ายอมทุกสิ่ง - ไม่ทราบ
บทเพลงนี้เป็นเพลงนมัสการพร้อมโน๊ต ใช้ในการนมัสการ สรรเสริญ ขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า
#5881 () - ห้องสมุดเพลงนมัสการ
ดูเอกสาร PDF	ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้า - YFC
เพลงนี้เป็นหมวดเพลงนมัสการ ใช้ในการนมัสการ สรรเสริญ ขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า
#1529 () - ห้องสมุดเพลงนมัสการ
ดูเอกสาร PowerPoint	เพลงนมัสการ - YFC
รวบรวมเพลงนมัสการ ในรูปแบบของเพาเวอร์พอยท์ เพื่อง่ายต่อการนำเสนอใช้ในที่ประชุมสำหรับนมัสการพระเจ้า
#5456 () - ห้องสมุดเพลงนมัสการ
ดูเอกสาร PDF	เพลงนมัสการ-497 เพลง - Central Thailand Songbook
หนังสือเพลงนมัสการเล่มนี้ รวบรวมเพลงไว้ทั้งหมด 497 เพลง ประกอบด้วย 5 หมวด คือ 1.หมวดเพลงเชิญชวนเข้ามานมัสการ 2.เพลงสั้น เพื่อการสรรเสริญพระเจ้า 3.เพลงสั้น เพื่อการนมัสการและภาวนาพระเจ้า 4.เพลงยาว เพลงไทยไพเราะ และเพลงลูกทุ่ง 5. เพลงเทศกาลต่าง ๆ
#4906 () - ห้องสมุดเพลงนมัสการ
ดูเอกสาร PowerPoint	เพลงนมัสการจากหนังสือเพลงนมัสการ (สดุดี ๔๖.๑๐) - ไม่ทราบ
เพลงสั้นใช้สำหรับการนมัสการพระเจ้า
#4124 () - ห้องสมุดเพลงนมัสการ