ค้นหาใน ไฟล์ สำหรับ ของคำ  

 

เกี่ยวกับคอลเลกชันนี้

ห้องนี้รวบรวมเพื่อการศึกษาข้อพระคัมภีร์ต่าง ๆ
"

คอลเลกชันที่สมบูรณ์ประกอบด้วยคอลเลกชันย่อย 4 คอลเลกชัน คอลเลกชันที่สามารถเรียกใช้งานได้ในขณะนี้ ได้แก่:

" ห้องสมุดผู้นำ
ห้องสมุดเพลงนมัสการ
ห้องสมุดศึกษาพระคัมภีร์
ห้องสมุดรวีวารศึกษา "
คุณสามารถตรวจสอบ (และปรับเปลี่ยน) คอลเลกชันย่อยที่คุณกำลังใช้งานอยู่หน้าการกำหนดลักษณะ"

วิธีการค้นหาข้อมูลในคอลเลกชัน ห้องสมุดศึกษาพระคัมภีร์

คุณสามารถค้นหาข้อมูลในคอลเลกชันนี้ได้ 6 วิธีดังนี้

  • ค้นหาคำแบบพาะเจาะจงที่ปรากฎในข้อความโดยคลิกปุ่ม ค้นหา
  • เรียกดูเอกสารตาม หัวข้อ โดยคลิกปุ่ม หัวข้อ
  • เรียกดูเอกสารตาม พระคัมภีร์ โดยคลิกปุ่ม พระคัมภีร์
  • เรียกดูเอกสารตาม หนังสือแนะนำ โดยคลิกปุ่ม หนังสือแนะนำ
  • เรียกดูเอกสารตาม นักประพันธ์ โดยคลิกปุ่ม นักประพันธ์
  • เรียกดูเอกสารตาม ประเภท โดยคลิกปุ่ม ประเภท