ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ชุดหลักสูตรโครงการเสริมสร้างผู้เผยพระวจนะ (คสพ) (92)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	บทเรียน (92)