ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทกลอนสรรเสริญ (39)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	บทความ (39)