ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทกลอนมิตรภาพ (31)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	บทความ (31)