ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	บทกลอนขอบพระคุณ (21)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	บทความ (21)