ดูเอกสาร PDF	30 วันแห่งการอธิษฐานเพื่อประเทศลาว - คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย
30 วันแห่งการอธิษฐานเพื่อประเทศลาว ซึ่งเน้นถึงการอธิษฐานเพื่อประเทศลาว เพื่อที่พระเจ้าจะอวยพรประเทศลาวให้ส่องสว่างท่ามกลางประชาชาติ ความสนใจของตัวแทนได้ถูกรวบรวมขึ้นเป็นส่วนสำคัญในสารอธิษฐานฉบับนี้ ซึ่งเป็นภาพแห่งความหวังที่อยากจะให้เกิดขึ้นในประเทศลาว
#7390 () - แหล่งข้อมูลสำหรับมิชชันนารี
ดูเอกสาร PDF	Buddhism Examined in the Light of the Gospel - Ron Myers
Theravada Buddhism: What Is It, and What Are Its Teachings? The Thai Buddhist World View From a Christian Perspective, and Vice-versa
#1693 () - แหล่งข้อมูลสำหรับมิชชันนารี
ดูเอกสาร PDF	Contextualizing with Thai Folk Buddhists - Paul DeNeui
Article on understanding Thai Folk Buddhism
#4113 () - แหล่งข้อมูลสำหรับมิชชันนารี
ดูเอกสาร PDF	Exploring Social Barriers To Conversion Among The Thai - Alan Johnson
This article is about barriers to conversion for Thai people that are not religious, doctrinal, or philosophical, but rather are social in the sense that they have to do with the dynamics that grow out of our interrelationships with other people.
#4895 () - แหล่งข้อมูลสำหรับมิชชันนารี
ดูเอกสาร PDF	Practical helps for teaching English - Scott & Jenniffer Tibbetts
Map for teaching directions, memory game, common words, several conversations, English alphabet in Thai phonetics etc.
#4146 () - แหล่งข้อมูลสำหรับมิชชันนารี
ดูเอกสาร PDF	Teaching Programme for New Believers - ไม่ทราบ
The goal of this teaching programme is to give sufficient teaching necessary to help a group of people recently turned from animism, move through the embrionic church stage to the beginning of the emerging church stage. The Thai version of this programme is available as resource 1720 in this library.
#1784 () - แหล่งข้อมูลสำหรับมิชชันนารี
ดูเอกสาร PDF	What Missionaries Ought to Know - Ronald L. Koteskey
Book written by a member care couselor on dozens of topics missionaries have asked him about.
#4271 () - แหล่งข้อมูลสำหรับมิชชันนารี
ดูเอกสาร PDF	คำพยานของ วอท์ชแมน นี - Watchman Nee
หนังสือนี้เป็นคำพยานของพี่น้อง วอท์ชแมน นี ผู้ทาสของพระเจ้า ซึ่งได้กล่าวเปิดเผยท่ามกลางพี่น้องผู้ร่วมงาน เมื่อปี ค.ศ. 1932 ครั้งหนึ่ง และในปี ค.ศ. 1936 อีกสามครั้ง เป็นคำพยานที่พี่น้อง นี ได้เปิดเผยด้วยตนเอง แต่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ทั่วไปเป็นเวลากว่า 40 ปี
#1840 () - แหล่งข้อมูลสำหรับมิชชันนารี
ดูเอกสาร PDF	ตำราศาสนาศาสตร์ 03 ยังชนทุกชาติ - John Foster
หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยประวัติศาสตร์ของคริสตจักรตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 มาจนถึงปัจจุบัน เป็นประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลง การทำลายอุปสรรคต่าง ๆ การขยายพรมแดน การรุดไปข้างหน้า และความมีชัย แต่ก็มีเรื่องความล้มเหลว,ความผิดหวัง และปราชัยอยู่ด้วย
#1855 () - แหล่งข้อมูลสำหรับมิชชันนารี
ดูเอกสาร PDF	สิ้นแค้น - Yong Choon Ahn
หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวของศิษยาภิบาลท่านหนึ่งพร้อมกับคนในครอบครัวของท่านที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าอย่างแท้จริง เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเกาหลี
#1913 () - แหล่งข้อมูลสำหรับมิชชันนารี
ดูเอกสาร PDF	หุบเขามนุษย์กินคน - Russell T. Hitt
เรื่องที่ท่านกำลังอ่านนี้ เป็นเรื่องจริงกล่าวถึงการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นหวาดเสียวของคณะมิชชันนารี ซึ่งเดินทางเข้าไปประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ ท่ามกลางชาวป่าที่ดุร้ายทารุณ ในหุบเขามนุษย์กินคน ในเกาะนิวกินี
#46 () - แหล่งข้อมูลสำหรับมิชชันนารี
ดูเอกสาร PDF	เส้นทางเลือด - ดร.เจ เอ็ม แครรอลล์
เส้นทางเลือดเป็นประวัติศาสตร์ของคริสตจักรแบ๊พติสต์ ได้เขียนด้วยเลือดเพราะนักเทศน์และคริสเตียนของแบ๊พติสต์จะต้องติดคุกและมีจำนวนไม่น้อยที่ต้องถูกฆ่าตายในโลกนี้ไม่มีอะไรจะมาเปรียบได้กับความทุกข์ทรมานของพวกแบ๊พติสต์โดยศาสนาของคาทอลิกในยุคมืดนั้น ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์การก่อตั้งคริสตจักร ประสบการณ์ เรื่องราวต่าง ๆ ของคริสตจักรแบ๊พติสต์
#6860 () - แหล่งข้อมูลสำหรับมิชชันนารี