ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	English Lessons (93)
ดูเอกสาร PDF	Practical helps for teaching English - Scott & Jenniffer Tibbetts
Map for teaching directions, memory game, common words, several conversations, English alphabet in Thai phonetics etc.
#4146 () - แหล่งข้อมูลสำหรับมิชชันนารี
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	Bible Lessons (6)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	Bible Stories (8)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	Christmas (4)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	Chronological Bible Lessons (18)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	Friendship Newsletters (22)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	Life of Jesus Series (4)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	Life’s Questions Series (3)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	Lives Jesus Changed (7)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	You're Special English Camp (20)