ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	วิจัยสำหรับมิชชั่น (2)
ดูเอกสาร PDF	ตำราศาสนาศาสตร์ 03 ยังชนทุกชาติ - John Foster
หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยประวัติศาสตร์ของคริสตจักรตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 มาจนถึงปัจจุบัน เป็นประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลง การทำลายอุปสรรคต่าง ๆ การขยายพรมแดน การรุดไปข้างหน้า และความมีชัย แต่ก็มีเรื่องความล้มเหลว,ความผิดหวัง และปราชัยอยู่ด้วย
#1855 () - แหล่งข้อมูลสำหรับมิชชันนารี
ดูเอกสาร PDF	พุทธศาสนานิกายเถรวาทและคริสตศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ - Kenneth E. Wells
ปาฐกถาเพื่อระลึกถึงวิลเลี่ยม เจมส์ ซินแคลร์ ทอป์สัน ปาฐกถาทั้งสามตอนในชุดนี้แสดงโดย เค็นเน็ธ อี.แวลส์, Ph.D ภราดรผู้ร่วมงานในประเทศไทยจากคริสตจักรสหเพรสไบทีเรียนแห่งสหรัฐอเมริกา
#1925 () - แหล่งข้อมูลสำหรับมิชชันนารี