ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ประวัติศาสตร์ของมิชชันนารี (7)
ดูเอกสาร PDF	คำพยานของ วอท์ชแมน นี - Watchman Nee
หนังสือนี้เป็นคำพยานของพี่น้อง วอท์ชแมน นี ผู้ทาสของพระเจ้า ซึ่งได้กล่าวเปิดเผยท่ามกลางพี่น้องผู้ร่วมงาน เมื่อปี ค.ศ. 1932 ครั้งหนึ่ง และในปี ค.ศ. 1936 อีกสามครั้ง เป็นคำพยานที่พี่น้อง นี ได้เปิดเผยด้วยตนเอง แต่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ทั่วไปเป็นเวลากว่า 40 ปี
#1840 () - แหล่งข้อมูลสำหรับมิชชันนารี
ดูเอกสาร PDF	ชัยชนะในจีนแดง - ดี.วอน. รีส
เรื่องราวประสบการณ์ของศูนย์กลางสมาคมครอบครัวคริสเตียนในจีนแดงเพื่อช่วยเหลือคนบาดเจ็บซึ่งได้นำมารักษาไว้ เป็นเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมาคมครอบครัวคริสเตียนในจีนแดง การเป็นพยาน การรักษาโรค การขับไล่ผีสิง การเปลี่ยนแปลงของคอมมิวนิสต์
#1914 () - แหล่งข้อมูลสำหรับมิชชันนารี
ดูเอกสาร PDF	บันทึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเรา - ดัค แฮมเม็ทต์
เรื่องบันทึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเรา เป็นหนังสือที่กล่าวถึงประวัติของคริสตจักรซึ่งจะกล่าวเกี่ยวกับมรดกในเรื่องหลักความเชื่อของแบ๊พติสต์ที่ได้มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และในเรื่องเกี่ยวกับประวัติของคริสตจักรแบ๊พติสต์ว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรด้วย เมื่อท่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้จะได้ทราบเกี่ยวกับความเป็นมาประวัติศาสตร์ของคริสตจักรแบ๊พติสต์มากยิ่งขึ้น
#6849 () - แหล่งข้อมูลสำหรับมิชชันนารี
ดูเอกสาร PDF	ประวัติศาสตร์คริสตจักรสากล - Lyman Herburt Yassay
ประวัติศาสตร์คริสตจักรสากลได้กล่าวถึงการเริ่มก่อตั้งคริสตจักรในแต่ละยุค มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้าง ลักษณะของแต่ละยุคนั้นเป็นอย่างไร
#1870 () - แหล่งข้อมูลสำหรับมิชชันนารี
ดูเอกสาร PDF	ประสบการณ์พระฤทธิ์ - Sou Yongky
เรื่องราวประสบการณ์พระฤทธิ์ ความมหัศจรรย์ในชีวิตของ โชว ยองกี้ การเป็นพยานเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่พระเจ้าทรงรักษาให้เขาหายจากโรควัณโรค
#1860 () - แหล่งข้อมูลสำหรับมิชชันนารี
ดูเอกสาร PDF	สาธุ สุนทร สิงห์ - กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องราวชีวิตของ สาธุ สุนทร สิงห์ การที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของสุนทร สิงห์ ให้ผิดไปจากเดิมได้อย่างสิ้นเชิงนั้น ก็เพราะว่า สุนทร สิงห์ ยอมเชื่อฟังพระองค์ในทุก ๆ สิ่ง ทุก ๆ วิถีทาง และยอมแบกไม้กางเขนติดตามพระองค์ไปด้วยความแน่วแน่นั่นเอง
#237 () - แหล่งข้อมูลสำหรับมิชชันนารี
ดูเอกสาร PDF	เส้นทางเลือด - ดร.เจ เอ็ม แครรอลล์
เส้นทางเลือดเป็นประวัติศาสตร์ของคริสตจักรแบ๊พติสต์ ได้เขียนด้วยเลือดเพราะนักเทศน์และคริสเตียนของแบ๊พติสต์จะต้องติดคุกและมีจำนวนไม่น้อยที่ต้องถูกฆ่าตายในโลกนี้ไม่มีอะไรจะมาเปรียบได้กับความทุกข์ทรมานของพวกแบ๊พติสต์โดยศาสนาของคาทอลิกในยุคมืดนั้น ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์การก่อตั้งคริสตจักร ประสบการณ์ เรื่องราวต่าง ๆ ของคริสตจักรแบ๊พติสต์
#6860 () - แหล่งข้อมูลสำหรับมิชชันนารี