ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	คู่มือการอธิษฐาน (1)
ดูเอกสาร PDF	30 วันแห่งการอธิษฐานเพื่อประเทศลาว - คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย
30 วันแห่งการอธิษฐานเพื่อประเทศลาว ซึ่งเน้นถึงการอธิษฐานเพื่อประเทศลาว เพื่อที่พระเจ้าจะอวยพรประเทศลาวให้ส่องสว่างท่ามกลางประชาชาติ ความสนใจของตัวแทนได้ถูกรวบรวมขึ้นเป็นส่วนสำคัญในสารอธิษฐานฉบับนี้ ซึ่งเป็นภาพแห่งความหวังที่อยากจะให้เกิดขึ้นในประเทศลาว
#7390 () - แหล่งข้อมูลสำหรับมิชชันนารี