ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	คำพยานของมิชชันนารี (1)
ดูเอกสาร PDF	พันธกิจคริสตจักรไทยในสิงคโปร์ - เกียรติศักดิ์ รุ่งรวิวรรณ
เรื่องนี้ได้กล่าวถึงการทำพันธกิจของคริสตจักรไทยทรีนิตี้ ในประเทศสิงคโปร์ ประสบการณ์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ถูกถ่ายทอดออกมาเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นถึงภาพที่เกิดขึ้นกับงานพันธกิจที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรค การต่อสู้ในการรับใช้ในต่างแดน ทำให้เห็นถึงพระคุณที่ยิ่งใหญ่ความรักของพระเจ้าที่มีต่อผู้ที่ถวายตัวเพื่อพระเจ้าจริงๆ.
#6328 () - แหล่งข้อมูลสำหรับมิชชันนารี