ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ข้อมูลสำหรับเยาวชน (1)
ดูเอกสาร PDF	หุบเขามนุษย์กินคน - Russell T. Hitt
เรื่องที่ท่านกำลังอ่านนี้ เป็นเรื่องจริงกล่าวถึงการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นหวาดเสียวของคณะมิชชันนารี ซึ่งเดินทางเข้าไปประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ ท่ามกลางชาวป่าที่ดุร้ายทารุณ ในหุบเขามนุษย์กินคน ในเกาะนิวกินี
#46 () - แหล่งข้อมูลสำหรับมิชชันนารี