ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	การเตรียมในการประกาศ (1)
ดูเอกสาร PDF	อาชญากรรมของคริสเตียน - Dr. A.B. Simpson
อาชญากรรมคริสเตียนเล่มนี้ จะช่วยให้เราทั้งหลายได้สำนึกว่า อาชญากรรมที่อุกฉกรรจ์ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ชาตินั้น ไม่ใช่อะไรอื่นที่ไหน หากแต่เป็นความบกพร่องของคริสเตียน ที่เลินเล่อ หรือเฉยเมย ต่อการนำจิตวิญญาณของเพื่อนมนุษย์ร่วมโลก ให้หันมาพึ่งพิงในพระเจ้านั่นเอง
#194 () - แหล่งข้อมูลสำหรับมิชชันนารี