ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ภาคเหนือ (38)
ดูเอกสาร PDF	2009 เปอร์เซ็นต์ของประชากรที่เป็นคริสเตียนในภาคเหนือ - Tim Martin
แผนที่เปอร์เซ็นต์ของประชากรที่เป็นคริสเตียนในภาคเหนือ
#7446 () - ข้อมูลและแผนที่
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	น่าน - Nan (4)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	พะเยา - Phayao (4)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	ลำปาง - Lampang (4)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	ลำพูน - Lamphun (4)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	อุตรดิตถ์ - Uttaradit (4)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	เชียงราย - Chiangrai (4)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	เชียงใหม่ - Chiangmai (5)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	แพร่ - Phrae (4)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	แม่ฮ่องสอน - Mae Hong Son (4)