ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ตามภูมิภาค (6)
ดูเอกสาร PDF	2009 เปอร์เซ็นต์ของประชากรคริสเตียนในภาคใต้ - Tim Martin
แผนที่เปอร์เซ็นต์ของประชากรคริสเตียนในภาคใต้
#7476 () - ข้อมูลและแผนที่
ดูเอกสาร PDF	2009 เปอร์เซ็นต์ของประชากรที่เป็นคริสเตียนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล - Tim Martin
แผนที่เปอร์เซ็นต์ของประชากรที่เป็นคริสเตียนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
#7407 () - ข้อมูลและแผนที่
ดูเอกสาร PDF	2009 เปอร์เซ็นต์ของประชากรที่เป็นคริสเตียนในภาคกลาง - Tim Martin
แผนที่เปอร์เซ็นต์ของประชากรที่เป็นคริสเตียนในภาคกลาง
#7409 () - ข้อมูลและแผนที่
ดูเอกสาร PDF	2009 เปอร์เซ็นต์ของประชากรที่เป็นคริสเตียนในภาคตะวันออก - Tim Martin
แผนที่เปอร์เซ็นต์ของประชากรที่เป็นคริสเตียนในภาคตะวันออก
#7419 () - ข้อมูลและแผนที่
ดูเอกสาร PDF	2009 เปอร์เซ็นต์ของประชากรที่เป็นคริสเตียนในภาคอีสาน - Tim Martin
แผนที่เปอร์เซ็นต์ของประชากรที่เป็นคริสเตียนในภาคอีสาน
#7420 () - ข้อมูลและแผนที่
ดูเอกสาร PDF	2009 เปอร์เซ็นต์ของประชากรที่เป็นคริสเตียนในภาคเหนือ - Tim Martin
แผนที่เปอร์เซ็นต์ของประชากรที่เป็นคริสเตียนในภาคเหนือ
#7446 () - ข้อมูลและแผนที่