ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ชุด-การอบรมและเพิ่มพูนความรู้ (94)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	บทเรียน (94)