ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ชุด-หลักข้อคิดที่ถ่ายทอดต่อไปได้ (9)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	หนังสือ (9)