ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ชุด-พระคัมภีร์เดิมศึกษา (17)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	บทเรียน (17)