ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ชุด-ชีวิตคริสเตียนขั้นพื้นฐาน (2)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	คู่มือ (2)