ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี|ด้านความรู้และสติปัญญา (47)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	บทเรียน (47)