ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี|ด้านอารมณ์สังคม (42)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	บทเรียน (42)