ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี|ด้านจิตวิญญาณ (46)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	บทเรียน (46)