ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ชุด-บันไดสิบขั้นสู่ความสมบูรณ์ในชีวิตคริสเตียน (8)
เปิดส่วนนี้ของไลบรารีและดูเนื้อหา	บทเรียน (8)